Werken bij het Rekenhof

A team of auditors and assistant auditors discuss an audit.

Bij het Rekenhof werken zo’n 500 mensen, Nederlandstaligen en Franstaligen. De medewerkers zijn niveau A (leidinggevenden, auditeurs, vertalers en informatici), niveau B (controleurs, programmeurs en technici) of niveau C of D (administratief en logistiek medewerkers).

Het Rekenhof neemt zijn personeel in dienst door middel van vergelijkende examens.

Het benoemt en ontslaat zijn personeelsleden. Het bepaalt, onder toezicht van het Bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de personeelsformatie, het statuut en de wedden van zijn personeel.

Functies

Het Rekenhof heeft vooral (meer dan 80%) auditeurs en controleurs (niveau A en B) in dienst. Zij staan de leden van het hof bij in de uitvoering van hun wettelijke opdrachten.

Auditeurs en controleurs 

Onze auditeurs en controleurs certificeren de rekeningen van de overheden en doen begrotingsanalyses, financiële audits, wettigheidscontroles en onderzoeken naar de efficiënte besteding van overheidsgeld. Ze werken ook mee aan specifieke opdrachten zoals het controleren van de mandatenaangiftes en van de verkiezingsuitgaven, de leerlingentelling enz.

Ze hebben meestal rechten, economie of politieke wetenschappen gestudeerd en zijn goed vertrouwd met de werking van de overheid. Ze zijn gespecialiseerd in overheidsfinanciën en overheidsboekhouding, auditoraat en revisoraat, beleidsevaluatie of analyse van financiële gegevens.

Ze volgen bij hun onderzoeken de internationale normen.

Ze verzamelen relevante informatie voor hun audits bij de overheidsdiensten, doen onderbouwde vaststellingen en formuleren heldere conclusies en aanbevelingen die zowel nuttig als overtuigend zijn en die steunen op expliciete normen. Vervolgens bezorgen ze hun onderzoeksverslagen aan de parlementen.

Bij de uitoefening van hun functie zijn ze onafhankelijk, integer, deskundig en onpartijdig en respecteren de vertrouwelijkheid van gegevens.

Andere functies

We werven ook regelmatig personeel aan voor onze ondersteunende functies, zoals vertalers, informatici, HR-medewerkers, secretariaatsmedewerkers en logistiek medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

Loopbaan en opleiding

Werken bij het Rekenhof biedt de mogelijkheid om mettertijd diverse niveaus van verantwoordelijkheid te verwerven en bevorderd te worden volgens het statuut.

Onze statutaire medewerkers worden vastbenoemd na twee jaar stage in niveau A en na één jaar stage in de niveaus B, C en D.

Onze medewerkers van niveau A kunnen doorstromen naar een leidinggevende functie (eerste-auditeur-revisor, eerste-auditeur-directeur). Door het systeem van de vlakke loopbaan is er daarnaast elke zes jaar een bevordering tot de volgende graad op voorwaarde dat de prestaties voldoende worden geacht.

Onze medewerkers krijgen een initiële opleiding en worden persoonlijk begeleid om vertrouwd te raken met de nieuwe functie. Tijdens hun verdere loopbaan volgen ze interne en externe opleidingen om hun competenties te ontwikkelen en op de hoogte te blijven van de evoluties in het vakgebied.

Interne mobiliteit maakt deel uit van de evolutie van de loopbaan. Onze auditeurs en controleurs kunnen tijdens hun loopbaan hun vaardigheden uitoefenen in verschillende beleidsdomeinen (justitie, onderwijs, sociale zekerheid, landbouw, fiscaliteit enz.).

Bovendien kunnen ze bij hun opdrachten contacten onderhouden met andere deskundigen in overheidsaudit en met collega’s die voor andere hoge controle-instellingen werken.

Bezoldiging en voordelen 

Het Rekenhof biedt wedden die competitief zijn in vergelijking met die van het openbaar ambt. De aanvangswedde hangt af van de functie en de beroepservaring. Daarna volgt elke twee jaar een verhoging overeenkomstig de weddeschalen van het geldelijke statuut.

Onze medewerkers krijgen ook heel wat andere voordelen: een variabel uurrooster van 37 uur per week, 36 dagen jaarlijkse vakantie, ruime telewerkmogelijkheden, verplaatsingsvergoedingen, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en toelagen voor kinderen ten laste.

Het Rekenhof is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij het station Brussel Centraal). Een parkeergarage, cafetaria, bibliotheek en sportzaal staan ook ter beschikking van de medewerkers.

Vacatures

De meeste ambten zijn bij ons statutair. Voor tijdelijke of specifieke behoeften zijn er ook contractuele jobs.

We werven onze statutaire medewerkers aan via vergelijkende wervingsexamens, na selectieprocedures die worden bepaald op grond van de toe te wijzen functies en die worden georganiseerd in samenwerking met Werkenvoor.be. We organiseren ook selecties voor contractuele jobs.

Onze vacatures worden aangekondigd op de website en via gerichte campagnes in de pers, de onlinekanalen, de social media enz.

Onze selecties verlopen meestal in verschillende fases. In een technische proef wordt nagegaan hoe bekwaam iemand is en in een interview wordt gepeild naar iemands motivering en nagegaan of het profiel van een kandidaat strookt met de functie.

Geslaagden van selecties komen in dienst naarmate daar behoefte aan is of worden opgenomen in een wervingsreserve.

Interesse? 

Heeft u na het lezen van ons algemeen jobaanbod en arbeidsvoorwaarden interesse voor tewerkstelling, maar is er op dit moment geen vacature waarvoor u in aanmerking komt, dan mag u ons uw gegevens (CV) via mail bezorgen. We zullen u dan contacteren van zodra er een vacature is die aan uw profiel beantwoordt.