Controleur boekhouding (NL) – de inschrijvingen zijn afgesloten

 

adjunct-controleurs boekhouding

Het Rekenhof werft vier Nederlandstalige adjunct-controleurs boekhouding en legt een wervingsreserve aan die twee jaar geldig is.

Jobomschrijving

De controleurs zullen, in samenwerking met de auditeurs, financiële audits voorbereiden en uitvoeren en over de resultaten van die controles verslag uitbrengen om aldus bij te dragen tot een beter openbaar bestuur. Ook de controle van de rekeningen van de rekenplichtigen behoort hiertoe.

De controleurs richting boekhouden worden in principe belast met het uitvoeren van dossier- en rekeningcontroles.

Vanuit dat oogpunt is het meer bepaald hun taak:

 • in te staan voor de verificatie van de correcte toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen in de administratieve handelingen van de administraties;
 • in te staan voor de verificatie van de juistheid van de financiële data die in de financiële en boekhoudkundige systemen en staten zijn opgenomen;
 • mee te werken aan grondige controles van welbepaalde uitgaven en ontvangsten op basis van een bepaald controlethema;
 • een permanent dossier en een werkdossier bij te houden en te documenteren;
 • een gestructureerd verslag uit te brengen over de uitgevoerde controles waarin hun bevindingen en conclusies worden uiteengezet;
 • dossiers op te volgen teneinde na te gaan of aan de opmerkingen gevolg werd gegeven.

Toelatingsvoorwaarden

 • houder zijn van bachelorsdiploma (of één van de diploma’s of studiegetuigschriften die onder punt VIII van het examenreglement zijn opgesomd), bij voorkeur in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde of het studiegebied economische en toegepaste economische wetenschappen;
 • Belg zijn of burger van een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
 • beschikken over minimum twee jaar nuttige ervaring in boekhouden, opgedaan sedert 1 januari 2018.

Aanbod

 • een statutaire tewerkstelling in een afwisselende, uitdagende functie ten dienste van de maatschappij;
 • een minimum bruto maandwedde van 3.790,81 euro (verhoogd naargelang van uw ervaring);
 • maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, extralegale kinderbijslag, gratis abonnement op het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer, fietsvergoeding, telewerkvergoeding;
 • een evenwichtige balans werk-privé: 36 dagen jaarlijks vakantieverlof, 37 uur/week binnen een systeem van plaats- en tijdsonafhankelijk werken: controles bij de gecontroleerde instelling en thuiswerk, gecombineerd met een regelmatige aanwezigheid op het Rekenhof;
 • ruime, permanente opleidings- en bijscholingsmogelijkheden;
 • centrale ligging te Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer info

Het examenreglement (met gedetailleerde functiebeschrijving en profiel, toelatingsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure) en het inschrijvingsformulier vindt u hieronder:

Inschrijvingsprocedure en praktische informatie

Inschrijven kan enkel door middel van bovenstaand inschrijvingsformulier. 

Het inschrijvingsformulier, de kopie (scan) van uw diploma en de eventuele andere documenten  moeten via e-mail worden overgezonden naar volgend adres: vacatures@ccrek.be met als onderwerp “2024/ACBoekh”.

Bij inschrijving zal een ontvangstmelding worden bezorgd per e-mail.

De inschrijvingen werden afgesloten op 24 maart.
De eerste testen van het wervingsexamen vinden plaats op zaterdag 20 april2024 (voormiddag - enig mogelijke datum).