Publicaties

Raadpleging publicaties Rekenhof

Het Rekenhof publiceert uiterlijk op 15 februari van elk jaar op zijn website de lijst van mandaten, ambten en beroepen van personen die, al dan niet gedurende het hele activiteitsjaar, een aangifteplichtig mandaat of ambt hebben uitgeoefend en die een mandatenlijst hebben ingediend.

Deze informatie kan via een zoekmotor worden geraadpleegd per mandataris of instelling waarin een mandaat werd uitgeoefend. De gegevens over de mandaten uitgeoefend vanaf 2018 zijn beschikbaar.

De lijst bevat de naam en voornaam van de mandataris, alle aangegeven mandaten, ambten en beroepen (instelling en benaming mandaat), eventuele begin- of einddatum en de bijhorende vergoeding (brutobedrag of vork).

Deze informatie is eveneens beschikbaar als overzicht van alle mandatenlijsten. Dit overzicht is alfabetisch op naam van de mandataris gepubliceerd. Per mandataris worden eerst de mandaten weergegeven op grond waarvan een mandatenlijst moet worden gepubliceerd, dit in functie van een dalende belangrijkheid van die mandaten. Vervolgens komen alle overige mandaten, ambten en beroepen van de betrokken mandataris in alfabetische volgorde per instelling.

Dit overzicht wordt sinds 2023 (mandaten 2022) niet meer in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De correcties aan de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde lijsten worden wel nog gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De publicaties van de mandaten, ambten en beroepen die vóór 2018 zijn uitgeoefend, bevatten geen informatie over de vergoedingen.

Het Rekenhof publiceert ook de lijst van aangifteplichtigen die hun mandatenlijst niet hebben ingediend en de lijst van aangifteplichtigen die hun vermogensaangifte niet hebben ingediend. Sinds 2023 worden die lijsten eveneens enkel nog op de website van het Rekenhof gepubliceerd.

Toelichtingen en persmededelingen

Korte schets van de opdrachten en verantwoordelijkheden van zowel het Rekenhof als de mandatarissen bij het tot stand komen van deze publicatie.

Concrete informatie over de gepubliceerde lijsten op 15 februari 2024.

Op deze pagina