Internationale betrekkingen

 • Samenwerking tussen rekenkamers

  In zowat alle landen bestaan instanties die de openbare financiën extern controleren en die vergelijkbare opdrachten hebben als die van het Rekenhof. Tussen deze instanties bestaan samenwerkingsverbanden.

 • Internationale auditnormen

  Het Belgische Rekenhof respecteert de voorschriften voor overheidsaudit door rekenkamers, zowel op organisatorisch niveau als op het niveau van de uitvoering van individuele audits. Deze standaarden werden uitgewerkt binnen INTOSAI, de internationale organisatie van rekenkamers.

 • Documenten

  Overzicht van de belangrijkste documenten en activiteiten op internationaal vlak.

 • Internationale bezoekersrubriek

  België is een federale staat. De voorbije decennia zijn heel wat bevoegdheden en budgetten van de federale Staat overgedragen aan de gemeenschappen en gewesten (de deelstaatentiteiten).

Op deze pagina