Toegankelijkheidsverklaring

Het Rekenhof, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is niet toegankelijk. Je vindt hieronder de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Gezien de recente lancering van de website, zal op zeer korte termijn een externe audit op de toegankelijkheid uitgevoerd. Deze audit zal bestaan uit een vereenvoudigde analyse.

Ontoegankelijke inhoud

De vereenvoudigde audit zal bepalen of bepaalde inhoud ontoegankelijk is. Volledige naleving kan echter alleen worden gewaarborgd door een grondige controle.

Vrijstellingen

Deze website bevat een grote hoeveelheid documenten die vallen onder Art. 4. § 2 van de wet van 19 juli 2018, als zijnde:

h) inhoud van websites en mobiele applicaties die als archieven kunnen worden aangemerkt, wat betekent dat zij enkel inhoud bevatten die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt bijgewerkt of aangepast na 23 september 2019.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

Voor toegankelijkheidsproblemen, contacteer de webmaster.

Indien u geen antwoord krijgt of het antwoord niet voldoet, kunt u contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel
contact@federaalombudsman.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

Deze vernieuwde website werd net gelanceerd en zal de nodige toegankelijkheidsaudits ondergaan. Indien uit deze audits schendingen blijken op de toegankelijkheidsvereisten zullen deze in samenwerking met de leverancier zo snel mogelijk opgelost worden.

Op deze pagina