Visie en waarden

Missieverklaring

In zijn missieverklaring presenteert het Rekenhof zijn visie, de waarden die aan de basis liggen van een goede uitvoering van zijn werkzaamheden en de strategieën die het gebruikt om bij te dragen aan de verbetering van de werking van de overheid door zijn controles en de evaluatie van het overheidsbeleid.

Deontologische code

In zijn deontologische code presenteert het Rekenhof de waarden en principes die het optreden van de leden van het Rekenhof, zijn personeelsleden en alle contractueel verbonden personen die bijdragen aan de uitvoering van de opdrachten van het Rekenhof, sturen en ondersteunen, met name: integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, bekwaamheid, professioneel gedrag en tot slot vertrouwelijkheid en transparantie.

Op deze pagina

    Documents