Opvolging van de aanbevelingen

Bij de uitoefening van zijn controleopdrachten formuleert het Rekenhof opmerkingen en aanbevelingen in auditrapporten. Na publicatie van de rapporten volgt het Rekenhof op in welke mate zijn aanbevelingen worden geïmplementeerd en onderliggende problemen worden opgelost.

Door de opvolging van zijn aanbevelingen online te publiceren, wil het Rekenhof de transparantie ervan vergroten en de implementatie van de aanbevelingen bevorderen. Die transparantie sluit aan bij zijn rol als onafhankelijke bewaker van de goede besteding van overheidsgelden. Op die manier handelt het Rekenhof in overeenstemming met de internationale auditstandaarden (International Standards of Supreme Audit Institutions - ISSAI).

Op deze pagina