Welkom op de website van het Belgische Rekenhof

U vindt op onze website een voorstelling van de instelling. U kunt er ook de boeken en rapporten die aan de parlementen worden toegezonden raadplegen en de arresten die het Rekenhof heeft uitgesproken tegenover rekenplichtigen.

UITGELICHT

Actua
 • Bescherming van drinkwater uit grondwaterwingebieden. Publicatie derde kwartaal van 2017
  Lees meer
 • Fietspaden in Vlaanderen. Publicatie derde kwartaal van 2017
  Lees meer
 • Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs
  Publicatie derde kwartaal van 2017
  Lees meer
 • Opdrachten van de leden van het Rekenhof als rekeningcommissaris bij overheidsbedrijven
  Lees meer
 • Overhandiging van het activiteitenverslag over 2016
  Lees meer

Recente publicaties