Welkom op de website van het Belgische Rekenhof

U vindt op onze website een voorstelling van de instelling. U kunt er ook de boeken en rapporten die aan de parlementen worden toegezonden raadplegen en de arresten die het Rekenhof heeft uitgesproken tegenover rekenplichtigen.

UITGELICHT

Actua
 • Vinger aan de pols van de Vlaamse overheid, 20 jaar performantie-audits door het Rekenhof in Vlaanderen
  Lees meer
 • Controlecompendium
  Jeugdwerkloosheid en de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt
  Lees meer
 • ISSAI-standaarden
  Lees meer

Recente publicaties