Vlaamse woonzorgcentra

Nederlandse kamer van 5 maart 2024

Het Rekenhof onderzocht op vraag van het Vlaams Parlement de financiële situatie van de woonzorgcentra (wzc’s) en de inzet van zorgpersoneel. De wzc’s in Vlaanderen kunnen tot drie sectoren behoren: de private non-profitsector, de private profitsector of de publieke sector. De eigendomsstructuren zijn zeer verschillend naargelang de sector: in de profitsector zijn er bijna geen wzc’s zelf eigenaar van het vastgoed (en is er meestal een vastgoedpartner), in de non profitsector en de publieke sector zijn de wzc’s dikwijls wel eigenaar. Door het ontbreken van een sectorspecifieke boekhouding en rapportering zijn de financiële cijfers moeilijk vergelijkbaar. De inzet van zorgpersoneel is verschillend: de publieke sector zet het meeste personeel in met gemiddeld 13,9 VTE per 30 bewoners, tegenover gemiddeld 13,2 VTE in de non-profitsector en 11,8 VTE in de profitsector.

Vlaamse woonzorgcentra
Documents