Buitengewoon onderwijs: toegang en uitstroom

Publicatie derde kwartaal van 2024

Buitengewoon onderwijs: toegang en uitstroom

De Vlaamse overheid beoogt meer inclusie in het onderwijs. Daartoe voerde ze in 2014 het M-decreet in, dat in 2023 vervangen werd door het Leersteundecreet. Het Rekenhof onderzocht in hoeverre het Vlaams onderwijs inclusief is en of het aanbod van het buitengewoon onderwijs afgestemd is op de behoeften. Ook bekeek het de aansluiting van het buitengewoon onderwijs op de arbeidsmarkt en het vervolgonderwijs.

Het Rekenhof zal zijn rapport in het derde kwartaal van 2024 voorleggen aan het Vlaams Parlement.