Toekomstverbond - Controleverslag bij de vierde financiële voortgangsrapportage

Nederlandse kamer van 12 maart 2024

Het Vlaams Parlement volgt het Toekomstverbond (voor een bereikbare en leefbare Antwerpse regio) op met een systeem van voortgangsrapportages. Voor de beoordeling van de financieel-budgettaire rapportering doet het Vlaams Parlement een beroep op het Rekenhof.