COVID-19 en continuïteit van de federale openbare dienstverlening – Toepassing van de maatregelen op het vlak van personeel: opvolging 2023 van de aanbevelingen

algemene vergadering van 1 januari 2024

In zijn verslag aan het federale parlement gaat het Rekenhof na welk gevolg is gegeven aan de twaalf aanbevelingen uit zijn audit van januari 2022. Het had daarin de continuïteit van de federale openbare dienstverlening tijdens de COVID-19-crisis onderzocht. Eind november 2023 waren vijf aanbevelingen uitgevoerd, zes in uitvoering en was er één niet uitgevoerd.