Continuïteit van de openbare dienstverlening in het basisonderwijs in de franse gemeenschap

Franse kamer van 6 februari 2024

Het Rekenhof heeft via een audit onderzocht in hoeverre de Franse Gemeenschap de aanwervingen en vervangingen in het basisonderwijs onder controle heeft, en zodoende de continuïteit van de openbare dienstverlening kan waarborgen. De werkgevers van de leerkrachten zijn weliswaar de inrichtende machten van de verschillende netten, maar de Franse Gemeenschap heeft wel een verantwoordelijkheid als beheerder van het onderwijssysteem. Ze financiert overigens de onderwijsinstellingen om de bij decreet gedefinieerde pedagogische opdrachten te realiseren en ze stort daartoe weddetoelagen om de leerkrachten te bezoldigen.

Continuïteit van de openbare dienstverlening in het basisonderwijs in de franse gemeenschap
Documenten