Vermogensaangiften

Wie moet een vermogensaangifte indienen?

Sommige mandatarissen moeten niet alleen een mandatenlijst indienen maar ook een vermogensaangifte. Deze tabel geeft een overzicht van de functies waarvoor een vermogensaangifte moet worden ingediend.

In het vademecum vindt u meer informatie over het indienen van deze aangifte.

Sinds de inwerkingtreding van de wet en bijzondere wet van 21 december 2022 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte, is de restitutie van vermogensaangiften niet meer voorzien. Het Rekenhof vernietigt derhalve alle vermogensaangiften bij het verstrijken van de wettelijke bewaringstermijn (vijf jaar na stopzetting van het laatste aangifteplichtige mandaat).

Dien uw aangifte in

Een vermogensaangifte kan enkel op papier worden ingediend. U kan uw vermogensaangifte (met de vermogenssituatie per 31 december 2023) tot uiterlijk 30 september via een aangetekende zending met ontvangstbewijs naar het Rekenhof sturen of ze afgeven op de griffie tijdens de openingsuren of na afspraak.

Afgeven kunt u zelf doen of via een volmachthouder.

U kan gebruik maken van deze indicatieve modellen:

Adres:

Naamsestraat 3, 1000 Brussel

Openingsuren griffie:

Van februari tot juni en van september tot november

Alle werkdagen van 9u30 - 12u00

Januari, juli, augustus en december

Ma – wo – vrij: 9u30 - 12u00

Gesloten:

Op wettelijke feestdagen en bijkomend in 2024 op 2 januari, 8 mei, 10 mei, 15 november en tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Helpdesk:

Via e-mail

info.regimand@ccrek.be

Telefonisch (9u30 - 12u00)

Nederlands: 02/551.88.50
Frans: 02/551.88.60

Wetgeving

Gecoördineerde bijzondere wetten 1995
Gecoördineerde wetten 1995
Gecoördineerde bijzondere wetten 2004
Gecoördineerde wetten 2004

Privacybeleid

Dit beleid beschrijft hoe het Rekenhof bij de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten met betrekking tot de mandatenlijsten en vermogensaangiften van openbare mandatarissen en hoge ambtenaren, de persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben en wat uw rechten zijn als het Rekenhof uw persoonsgegevens verwerkt.

On this page