Mandataris

Wat moet u doen?

Als aangifteplichtige persoon moet u de lijst van uw mandaten, ambten en beroepen elektronisch indienen via de web-toepassing Regimand. Papieren mandatenlijsten worden niet aanvaard.

Sommige aangifteplichtige personen moeten ook een vermogensaangifte indienen. Deze tabel geeft een overzicht van de functies waarvoor een vermogensaangifte moet worden ingediend. Uw vermogensaangifte kan u enkel op papier indienen. Over deze aangifte vindt u hier meer informatie.

Om u te helpen bij uw aangifte, stelt het Rekenhof u een aantal documenten ter beschikking. In het vademecum vindt u algemene en praktische informatie over het indienen van uw lijst van mandaten, ambten en beroepen, en van uw vermogensaangifte.
Het document met 
vaak gestelde vragen geeft u gerichte antwoorden op vragen waar u als aangifteplichtige mee geconfronteerd kan worden.
Daarnaast krijgt u beknopte informatie over wat beschouwd wordt als een 
aangifteplichtig mandaat, een overig mandaat of ambt en de notie van een beroep.

Tot slot vindt u een tabel die aangeeft welke categorieën van aangifteplichtigen er zijn en door welke informatieverstrekker ze dienen te worden aangegeven.

Dien uw aangifte in

U kunt uw lijst van mandaten, ambten en beroepen indienen van 1 juli tot en met 30 september 2024.

U kunt uw vermogensaangifte indienen van 1 januari tot en met 30 september 2024.

Problemen met inloggen?

Op de website eid.belgium.be of www.loginhulp.be kunt u terecht voor antwoorden op uw vragen over de eID kaart, de installatie en het verwijderen van de eID)software, het aanmelden met eID, ITSME…

Hebt u nog vragen?

Helpdesk:

Via e-mail

info.regimand@ccrek.be

 

Telefonisch (9u30 - 12u00)

Nederlands: 02/551.88.50
Frans: 02/551.88.60

Adres:

Naamsestraat 3, 1000 Brussel

Openingsuren griffie:

Van februari tot juni en van september tot november

Alle werkdagen van 9u30 - 12u00

Januari, juli, augustus en december

Ma – wo – vrij: 9u30 - 12u00

Gesloten:

Op wettelijke feestdagen en bijkomend in 2024 op 2 januari, 8 mei, 10 mei, 15 november en tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Wetgeving

Gecoördineerde bijzondere wetten 1995
Gecoördineerde wetten 1995
Gecoördineerde bijzondere wetten 2004
Gecoördineerde wetten 2004

Privacybeleid

Dit beleid beschrijft hoe het Rekenhof bij de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten met betrekking tot de mandatenlijsten en vermogensaangiften van openbare mandatarissen en hoge ambtenaren, de persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben en wat uw rechten zijn als het Rekenhof uw persoonsgegevens verwerkt.

 

On this page