Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Nederlandse kamer van 30 juni 2021

Uit het onderzoek van het Rekenhof naar het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood bleek dat de behandelingstermijn van de aanvragen gunstig evolueert, maar dat zich nog altijd vertragingen voordoen. Het huidige inkomensonderzoek bij de berekening van het zorgbudget kan ertoe leiden dat zorgbehoevenden met een beperkt inkomen toch niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De inkomensgrenzen die daarbij worden toegepast zijn niet onderbouwd.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
Documents