Werkplekleren in het voltijds beroeps- en technisch secundair onderwijs

Nederlandse kamer van 4 april 2023

De Vlaamse overheid wil met werkplekleren het secundair onderwijs beter doen aansluiten op de arbeidsmarkt en de ongekwalificeerde uitstroom en de jeugdwerkloosheid doen dalen. Het Rekenhof ging na of scholen van het voltijds beroepssecundair en technisch secundair onderwijs werkplekleren, en in het bijzonder de stagevorm, voldoende en kwalitatief aanbieden en of ze de vooropgestelde doelstellingen bereiken. Het stelde vast dat de scholen zeker grotendeels voldoen aan de stageverplichting, maar dat zij soms moeite hebben om geschikte stageplaatsen te vinden en kwaliteitsvolle stages aan te bieden. Duaal leren kende tot op heden een beperkt succes. Bij gebrek aan geschikte stagegegevens is het onduidelijk in hoeverre werkplekleren de doelstellingen bereikt, al zijn er sterke aanwijzingen dat in het BSO-studiegebied handel dit niet het geval is.

Werkplekleren in het voltijds beroeps- en technisch secundair onderwijs
Documents