Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing - Een complexe regeling ter ondersteuning van werkgevers

algemene vergadering van 27 maart 2019

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof in welke mate de Staat grip houdt op de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing . Deze regeling is op steeds meer domeinen en werkgevers van toepassing en de kosten ervan zijn sinds het begin van de jaren 2000 gestegen. Het Rekenhof merkt op dat de doelstellingen van de vrijstellingen niet duidelijk zijn gedefinieerd en dat de resultaten ervan niet worden geëvalueerd. Het stelt vast dat de FOD Financiën een controlemethode heeft ontwikkeld op basis van een risicoanalyse, maar dat bepaalde obstakels de doeltreffendheid van de controles hinderen. In de controle 2018 werden meer in het bijzonder twee vrijstellingen niet meegenomen die heel veel kosten, namelijk de vrijstelling voor nacht- en ploegenwerk en die voor onderzoek en ontwikkeling. Het Rekenhof formuleert twintig aanbevelingen om enerzijds die maatregelen doeltreffender te maken en anderzijds de controle op de uitvoering ervan te verbeteren.