Vrijstellingen van storting van bedrijfsvoorheffing (opvolgingsaudit) - Beheersing van de kosten door de Staat en analyse van de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling

algemene vergadering van 13 december 2023

Het Rekenhof onderzocht in zijn audit van 2019 in welke mate de FOD Financiën de vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing beheerst en formuleerde aanbevelingen om die vrijstellingen doeltreffender te maken en de controle erop te verbeteren. Vier jaar na de publicatie van dat verslag heeft het Rekenhof een opvolgingsaudit uitgevoerd. Het stelt vast dat de twintig initiële aanbevelingen nog niet allemaal werden uitgevoerd en dat de kwaliteit van de uitgevoerde controles en de rapportering daarover door de FOD Financiën over het algemeen zijn verbeterd. Wat de vrijstelling voor onderzoek en ontwikkeling betreft (1,33 miljard euro in 2021), zijn de problemen die bij de initiële audit werden vastgesteld niet opgelost, en de verstandhouding tussen de FOD Financiën en Belspo, die beiden die vrijstelling beheren, is nog verslechterd. Die onenigheid, die deels berust op een gebrek aan duidelijkheid in de wetgeving, leidt tot juridische geschillen en ondermijnt de rechtszekerheid en de financiële belangen van de Staat.