Voortgang relanceplan Vlaamse Veerkracht - Evaluatieverslag over de informatiekwaliteit van de vijfde voortgangsrapportering door de Vlaamse Regering

Nederlandse kamer van 27 april 2023

De Vlaamse Regering heeft in september 2020 een Vlaams relanceplan met 180 projecten opgesteld, waarmee het de gevolgen van de COVID-19-pandemie tracht op te vangen en een veerkrachtiger Vlaanderen wil uitbouwen. Daarvan maken 55 projecten ook deel uit van het nationaal relanceplan, waarvoor Vlaanderen Europese middelen bekomt. Het Rekenhof heeft op verzoek van het Vlaams Parlement de informatiekwaliteit van de vijfde voortgangsrapportage van de Vlaamse Regering over de relanceplanuitvoering geëvalueerd. Die rapportage gaf de stand van uitvoering eind december 2022 weer. Het Rekenhof concludeerde dat tegenover de rapportage eind 2021 een vooruitgang merkbaar is, maar dat vooral inzake de omschrijving van mijlpalen, de bepaling van streefwaarden en de beschrijving van realisaties nog een ruime marge tot verdere verbetering bestaat. Bovendien is de financiële rapportering inhoudelijk niet bijgestuurd ten opzichte van vorig jaar. De Vlaamse overheid geeft ook onvoldoende aan hoe ze haar engagementen in de afspraken met Europa nakomt. Er zijn ten slotte indicaties dat een aantal projecten vertraging heeft opgelopen.

Voortgang relanceplan Vlaamse Veerkracht - Evaluatieverslag over de informatiekwaliteit van de vijfde voortgangsrapportering door de Vlaamse Regering
Documents