Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten - leerlingenbegeleiding in het beroepssecundair onderwijs

Nederlandse kamer van 28 april 2021

Met gemiddeld 6,2% vroegtijdige schoolverlaters in 2019 scoort Vlaanderen beter dan het internationale gemiddelde (10,3%), maar de doelstellingen uit het Vlaamse Pact 2020 zijn nog niet gehaald. Bovendien kennen de scholen in het beroepssecundair onderwijs een veel hoger percentage schoolverlaters. De welzijnsproblematiek van hun leerlingen is groot. Ze leveren veel inspanningen om hun leerlingen te begeleiden, maar er is nog nood aan een betere basiszorg en meer binding met de leerlingen. De Vlaamse overheid kan scholen daarin nog meer stimuleren. De werklast van de CLB’s is de laatste jaren gestegen, wat mee heeft geleid tot ontevredenheid bij de scholen.

Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten - leerlingenbegeleiding in het beroepssecundair onderwijs
Documents