Voorkomen van schade in overstromingsgevoelige gebieden

Nederlandse kamer van 4 januari 2023

Uit onderzoek van het Rekenhof bleek dat de Vlaamse overheid wel preventieve acties heeft uitgewerkt om mogelijke schade door overstromingen te voorkomen, maar dat nog veel acties onuitgevoerd blijven. Voor de signaalgebieden, waar water en bebouwing mogelijk in conflict komen met elkaar, biedt een ruimtelijke herbestemming meer zekerheid voor het watersysteem. Medio 2022, 13 jaar nadat de eerste initiatieven daartoe werden genomen, waren echter nog maar weinig herbestemmingen gerealiseerd.

Voorkomen van schade in overstromingsgevoelige gebieden
Documents