Vlaams rekeningenrapport over 2021

Nederlandse kamer van 28 juni 2022

Het Rekenhof heeft de resultaten van zijn controle op de rekeningen over 2021 van de Vlaamse overheid in zijn rekeningenrapport aan het Vlaams Parlement voorgelegd. Het boekjaar 2021 werd nog altijd mede getekend door de financiële gevolgen van de coronapandemie, die het Rekenhof raamt op 1,8 miljard euro. Een aantal kerncijfers verbeterden echter sterk tegenover het vorige jaar. De Vlaamse overheid nam ook een aantal aanbevelingen van het Rekenhof ter harte, zoals de waardering van dochterondernemingen of de aanleg van diverse voorzieningen, waardoor de Vlaamse boekhouding nu meer met de werkelijkheid overeenstemt. Het Rekenhof kon dan ook alle rekeningen goedkeuren, op de economische rekeningen na, waarover het voorlopig geen oordeel kan vellen door nog te veel onzekerheden. Zo ontbreken in de balans veel percelen en gebouwen en werken van burgerlijke bouwkunde. Ook zijn de buitenbalansverplichtingen, bijvoorbeeld voor het Oosterweelproject, nog onvoldoende toegelicht. Ten slotte ging het Rekenhof in op enkele maatschappelijk relevante beleidsthema’s, zoals de ontplooiing van het Vlaams relanceplan, de wachtlijsten in de kinderopvang en in de zorg voor personen met een functiebeperking, en de uitvoering van de beleidsintenties inzake zonnepanelen en doelgroepen. Doorgaans is de boodschap dat de Vlaamse overheid vooruitgang boekt, zij het onvoldoende om alle legislatuurambities te vervullen.

Vlaams rekeningenrapport over 2021
Documents