Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

algemene vergadering van 13 november 2009

Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010
Documents