Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

algemene vergadering van 16 november 2012

Verslag van het Rekenhof over het ontwerpdecreet houdende vaststelling van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013
Documents