Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2014 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2015 van de Franse Gemeenschapscommissie

Franse kamer van 10 november 2014

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpen van aanpassing van de begrotingen van het jaar 2014 en over de ontwerpbegrotingen van het jaar 2015 van de Franse Gemeenschapscommissie
Documents