Verslag van het Rekenhof over de ontwerpdecreten houdende tweede aanpassing van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

algemene vergadering van 13 november 2009

Verslag van het Rekenhof over de ontwerpdecreten houdende tweede aanpassing van de begrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009
Documents