Validatie van studieperiodes bij de vaststelling van het overheidspensioen.

algemene vergadering van 31 maart 2021

In zijn verslag aan het federale parlement onderzocht het Rekenhof of de Federale Pensioendienst (FPD) aan de ambtenaren voldoende en correcte informatie heeft bezorgd over de vernieuwde regelgeving rond de validering van studieperiodes bij de berekening van ambtenarenpensioenen, of de invloed van zo’n regularisatie nauwkeurig wordt geraamd en of de aanvraagprocedure efficiënt en objectief georganiseerd is. Tot nu toe valideerden veel minder ambtenaren dan verwacht hun studieperiode door middel van persoonlijke stortingen. Het Rekenhof stelt vast dat de FPD er maar zelden in slaagt om de aanvragen binnen een redelijke termijn af te ronden. Het wijst er verder op dat de wetgeving, met name de aanvraagprocedure, voor verbetering vatbaar is. Het onderzoek toonde wel aan dat de verstrekte ramingen bijna altijd correct zijn. De FPD heeft de laatste jaren terecht ingezet op elektronische communicatie met de burger, maar de mogelijkheden van ‘MyPension’ zijn nog te beperkt.