Uitkeringen voor volledig werklozen - Voorkomen en opsporen van onterechte betalingen

algemene vergadering van 17 januari 2018

In zijn verslag aan het federale Parlement over het voorkomen en opsporen van onterechte betalingen van uitkeringen voor volledig werklozen, stelt het Rekenhof vast dat de RVA al heel wat controles uitvoert om onterechte betalingen te beperken. Er zijn echter nog steeds moeilijkheden, onder meer in verband met de persoonlijke situatie van de werklozen. In het kader van de degressiviteit van de uitkeringen, beveelt het Rekenhof bovendien aan het meetellen van het beroepsverleden beter te omkaderen. Op dit moment bestaat het risico dat werklozen uitkeringen ontvangen die lager zijn dan de verschuldigde bedragen.

Uitkeringen voor volledig werklozen - Voorkomen en opsporen van onterechte betalingen
Documents