Uitbestedingsbeleid van de VDAB – efficiëntie en effectiviteit

Nederlandse kamer van 22 juni 2021

Het Vlaams Parlement heeft het Rekenhof begin 2020 gevraagd de effectiviteit van het uitbestedingsbeleid van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) te onderzoeken. Het Rekenhof concludeerde dat het de VDAB ontbreekt aan een duidelijk uitbestedingsbeleid en aan performante informatie over de eigen en de partnerprojecten. De VDAB neemt beslissingen om een dienstverlening uit te besteden vaak op ad-hocbasis, zonder gedegen inzicht in de factoren die al dan niet tot succes kunnen leiden bij de klanten en zonder inzicht te hebben in de (kosten)effectiviteit.

Uitbestedingsbeleid van de VDAB – efficiëntie en effectiviteit
Documents