Tweede federaal plan armoedebestrijding

algemene vergadering van 13 juli 2016

België zal de doelstelling voor armoedevermindering die voor ons land werd vastgelegd in het kader van de Europa 2020-strategie, niet halen tenzij er meer aandacht en significante middelen aan worden besteed. Het armoederisico in België blijft sinds 2008 immers rond de 21 % hangen. Meer en meer mensen dreigen in armoede te verzeilen, meer dan in onze buurlanden. Op vraag van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het Rekenhof de kwaliteit, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie onderzocht van het tweede federaal plan armoedebestrijding. Het heeft ook onderzocht in hoeverre rekening werd gehouden met de aanbevelingen uit het verslag 2012 over het eerste federaal plan armoedebestrijding.

Tweede federaal plan armoedebestrijding
Documents