Verslag over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023

algemene vergadering van 10 november 2023

Verslag over het ontwerpdecreet houdende de tweede aanpassing van de ontvangsten- en uitgavenbegrotingen van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2023
Documents