Twee soorten steun aan de landbouwsector: investeringssteun en steun voor de vestiging van jonge landbouwers

Franse kamer van 5 juli 2005