Twee soorten landbouwsteun: investeringssteun en vestigingssteun aan jonge landbouwers

Franse kamer van 23 oktober 2012

In juni 2005 publiceerde het Rekenhof een auditverslag over de vestigings- en investeringssteun aan de landbouwsector in het Waals Gewest. Nu heeft het Rekenhof een opvolgingsaudit uitgevoerd om na te gaan in hoeverre gevolg werd gegeven aan de aanbevelingen die indertijd werden geformuleerd en om na te gaan of de maatregelen die de minister van Landbouw aankondigde, er effectief zijn gekomen.