Toekomstverbond - Beoordelingsverslag bij de eerste financiële voortgangsrapportage

Nederlandse kamer van 23 februari 2021

Het Vlaams Parlement volgt het Toekomstverbond (voor een bereikbare en leefbare Antwerpse regio) op met een systeem van voortgangsrapportages. Voor de beoordeling van de financieel-budgettaire rapportering doet het Vlaams Parlement een beroep op het Rekenhof.