Tenlasteneming van hulpbehoevende bejaarden in het Waalse Gewest – Huidige toestand en uitdagingen voor de toekomst

Franse kamer van 16 juni 2021

Het Rekenhof heeft de regeling voor de tenlasteneming van hulpbehoevende bejaarden in het Waalse Gewest onderzocht en concentreerde daarbij zijn analyse op de twee voornaamste tools die de Waalse overheid daarvoor hanteert, namelijk enerzijds de thuishulp en anderzijds de opvang en huisvesting in instellingen. Het Rekenhof stelt vast dat het aanbod voor tenlasteneming ontoereikend is om tegemoet te komen aan de vraag, waarvan de omvang bij gebrek aan betrouwbare gegevens niet kan worden gepreciseerd, en dat de huidige regeling niet kan waarborgen dat de tenlasteneming is aangepast aan de meest hulpbehoevenden. De maatregelen die werden genomen om te anticiperen op de evolutie van de behoeften beantwoorden ook niet volledig aan de kwantitatieve en kwalitatieve uitdagingen van de vergrijzing van de bevolking. Het Rekenhof merkt tot slot op dat het gevaar bestaat dat de strategische en prospectieve denkoefening niet kan waarborgen dat de meest efficiënte en doeltreffende oplossingen worden geïmplementeerd.

Tenlasteneming van hulpbehoevende bejaarden in het Waalse Gewest – Huidige toestand en uitdagingen voor de toekomst
Documenten