Subsidies van de Franse Gemeenschap aan jongerencentra

Franse kamer van 28 mei 2024

Het Rekenhof heeft een audit uitgevoerd van de subsidies die de Franse Gemeenschap toekent aan jongerencentra. De audit van het Rekenhof richtte zich zowel op de toekenning van de erkenningen als op de procedures voor de controle van de subsidies en de evaluatie van het door de Franse Gemeenschap ingevoerde systeem.

Subsidies van de Franse Gemeenschap aan jongerencentra
Documenten