Subsidiëring van sociale verhuurkantoren en verenigingen voor integratie via de huisvesting

algemene vergadering van 27 juni 2012

Het Rekenhof voerde een onderzoek uit naar de subsidies die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toekent aan de sociale verhuurkantoren (SVK’s) en aan de verenigingen die ijveren voor integratie via de huisvesting (VIH’s). Voor de subsidiëring van de SVK’s is de juridische omkadering degelijk uitgewerkt, op een aantal knelpunten na. Voor de VIH’s biedt de regelgeving geen sluitende en werkbare juridische omkadering. Het is bovendien niet altijd duidelijk hoe de subsidiebedragen voor de VIH’s werden vastgesteld. Een terugkerend knelpunt is de overschrijding van de termijn om de erkennings- en subsidieaanvragen van beide soorten verenigingen te behandelen.

Subsidiëring van sociale verhuurkantoren en verenigingen voor integratie via de huisvesting
Documents