Studievoortgang in het hoger onderwijs

Nederlandse kamer van 5 november 2021

Om de studievoortgang te bewaken, kunnen hogescholen en universiteiten maatregelen opleggen aan studenten met een laag studierendement. Tegelijk moeten ze de studenten adequate studiebegeleiding aanbieden. Uit het Rekenhofonderzoek bij twaalf hogeronderwijsinstellingen blijkt dat de instellingen een grote variatie aan maatregelen hanteren, maar dat die niet altijd voldoende empirisch zijn onderbouwd en vaak maar beperkt worden opgevolgd en geëvalueerd. Van de studenten met een laag studierendement studeert 1 op 4 toch voort in dezelfde opleiding. In het algemeen is de studiebegeleiding voldoende beschikbaar, maar ze kent nog verbeterpunten: ze kan sterker worden afgestemd op de behoeftes en bereikt niet alle studenten die er nood aan hebben, onder meer omdat ze zelden verplicht is en te weinig gericht op tweedejaars en heroriënteerders.

Studievoortgang in het hoger onderwijs
Documenten