Stimuleren van mediawijsheid bij kwetsbare groepen

Nederlandse kamer van 28 januari 2020

Het Rekenhof onderzocht de maatregelen die de Vlaamse overheid trof ter bevordering van de mediawijsheid bij kwetsbare groepen zoals jongeren, senioren of personen met een beperking. Het Rekenhof concludeerde dat de doelstellingen en maatregelen in de beleidsdocumenten geen samenhangend beeld geven van het beleid, dat er niet voor alle doelgroepen voldoende maatregelen zijn en dat duidelijke doelstellingen en evaluaties over doelbereik en gewenste impact van de maatregelen ontbreken. Het heeft daarom de Vlaamse overheid aanbevolen onderbouwde prioriteiten te stellen en de maatregelen in de diverse betrokken beleidsdomeinen onderling af te stemmen, doelstellingen te bepalen voor de maatregelen en de resultaten ervan systematischer te evalueren.

Stimuleren van mediawijsheid bij kwetsbare groepen
Documents