Steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling in de vennootschapsbelasting

algemene vergadering van 17 november 2021

De steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) zijn de grootste aftrekpost in de vennootschapsbelasting (1,2 miljard euro in 2018). Het Rekenhof stelt vast dat ondanks die hoge budgettaire kostprijs de wetgever weinig concrete doelstellingen geformuleerd heeft waaraan de effectiviteit van de fiscale steunmaatregelen kan worden geëvalueerd. Bovendien is het wetgevend kader bijzonder complex en de naleving ervan vaak moeilijk controleerbaar.