Stelsel van de jaarlijkse vakantie - Financieel evenwicht en beoordeling van de kwaliteit van het beheer van de vakantiefondsen

algemene vergadering van 10 november 2021

Het Rekenhof is nagegaan of het nieuwe solidariteitsmechanisme dat werd ingevoerd door het koninklijk besluit van 20 januari 2017 effectief bijdraagt tot het financiële evenwicht van het stelsel van de jaarlijkse vakantie. Daarnaast onderzocht het ook het systeem van responsabilisering dat door hetzelfde kb werd ingevoerd met het oog op een kwaliteitsvol beheer van de vakantiefondsen. Het Rekenhof komt tot het besluit dat het solidariteitsmechanisme volledig los staat van het resultaat van de te financieren prestaties en dat het systeem van responsabilisering geen geschikte incentive is om een kwaliteitsvol beheer van de vakantiefondsen te garanderen.