Sociale woningen: beleid en financiering

Nederlandse kamer van 28 april 2015

Het Rekenhof heeft onderzocht of er in Vlaanderen een degelijk onderbouwd en geconcretiseerd beleid inzake sociale huisvesting is en of de doelstellingen en financiële middelen op elkaar zijn afgestemd. Het concludeerde dat een duidelijke globale visie of beleidskader voor wonen in het algemeen en voor sociale huisvesting in het bijzonder, ontbreken. Bijkomende sociale huurwoningen, een belangrijke doelstelling, komen er minder snel dan vooropgesteld en de realisatie van bijkomende sociale koopwoningen dreigt te worden bemoeilijkt door de recente afschaffing van de subsidies. Als reactie op het rapport kondigde de Vlaamse minister van Wonen alvast maatregelen aan.

Sociale woningen: beleid en financiering
Documents