Renovatie station Gent-Sint-Pieters - Vertragingen en budgetoverschrijdingen

algemene vergadering van 21 oktober 2020

Op vraag van het parlement onderzocht het Rekenhof de vertragingen en budget-overschrijdingen bij de renovatie van het station Gent-Sint-Pieters. Het Rekenhof stelt vast dat de meerprijs en vertraging bij de eerste fase van de renovatie (sporen 12 tot 8) hoofdzakelijk het gevolg zijn van een herfasering van de werken om de veiligheid van de reizigers en de stiptheid van de treinen te garanderen tijdens de renovatie. Deze fase werd ruim 15 maanden te laat opgeleverd. De overheidsopdracht ervoor was in 2010 gegund aan een prijs die 20 % lager lag dan de raming, maar de totale kostprijs van deze eerste fase lag begin 2020 36,2 % hoger dan het gegunde bedrag. De plaatsing van de overheidsopdracht voor de tweede fase van de renovatie (sporen 7 tot 1) verloopt zeer moeilijk. Een eerste overheidsopdracht werd begin 2017 stopgezet vanwege te hoge offerteprijzen, net zoals een tweede begin 2020, ondanks een belangrijke inperking van de opdracht. Midden september 2020 zou een derde procedure bekendgemaakt worden op basis van een vereenvoudigd ontwerp. Dit betekent een vertraging van ruim vier jaar voor het plaatsen van de opdracht voor deze tweede fase. De NMBS schuift eind 2027 naar voor als streefdatum voor de werken aan het station.