Relanceplan Vlaamse Veerkracht

Nederlandse kamer van 8 maart 2022

De Vlaamse Regering heeft in september 2020 een Vlaams relanceplan met 180 projecten opgesteld, waarmee het de gevolgen van de COVID-19-pandemie tracht op te vangen en een veerkrachtiger Vlaanderen wil uitbouwen. Daarvan maken 55 projecten ook deel uit van het nationaal relanceplan, waarvoor Vlaanderen Europese middelen bekomt. Het Rekenhof heeft het Vlaams Parlement daarover twee rapporten bezorgd: enerzijds heeft het in een auditrapport de visie, opmaak, doelstellingen en opvolging van het plan geëvalueerd, anderzijds heeft het op verzoek van het Vlaams Parlement een evaluatierapport gemaakt van de voortgangsrapportage waarin de Vlaamse Regering over de stand van zaken van alle projecten communiceert.