Rekeningenrapport over 2023

Nederlandse kamer van 28 juni 2024

Het Rekenhof rapporteert over zijn controle van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap in drie certificeringsverslagen over de verschillende deelrekeningen, die in onderlinge samenhang moeten worden gelezen. Het Rekenhof formuleerde opnieuw een onthouding bij de bedrijfseconomische jaarrekening wegens onzekerheden en ontbrekende of onvoldoende gestaafde gegevens in de balans. De begrotingsuitvoeringsrekening en de ESR-rapportering van de Vlaamse Gemeenschap kregen een oordeel zonder voorbehoud. Het rapporteert tevens over zijn controle van de ESR-geconsolideerde rekening van de Vlaamse deelstaatoverheid waarbij het opnieuw een oordeel zonder voorbehoud formuleerde. De deelstaatoverheid heeft het boekjaar 2023 afgesloten met een tekort van 2,4 miljard euro en een geconsolideerde schuld van 39,5 miljard euro. Het Rekenhof wees voorts op de matige kwaliteit van de beleids- en begrotingstoelichtingen bij de begrotingsuitvoering, de vele overdrachten naar 2024 van ongebruikte vastleggingskredieten en een aantal belangrijke knelpunten in de financiering van de gemeenten.

Rekeningenrapport over 2023
Documenten