Rekeningenrapport over 2019

Nederlandse kamer van 30 juni 2020

Het Rekenhof heeft zijn controlerapport over de algemene en geconsolideerde rekeningen 2019 van de Vlaamse overheid aan het Vlaams Parlement bezorgd. Het ESR-geconsolideerde resultaat van de Vlaamse overheid, waarin extracomptabel rekening wordt gehouden met de meeste opmerkingen van het Rekenhof, is beter dan begroot. De bedrijfseconomische balans en resultatenrekening van het Vlaamse ministerie bevatten ook dit jaar nog een aantal pijnpunten die het Rekenhof al enkele jaren herhaalt. Vooral de jaarafgrenzing en de waardering van de vaste activa en de vorderingen blijven nog altijd problematisch. De administratie heeft wel enkele verbeteringsprojecten opgestart om de kwaliteit van de rekeningen structureel te verbeteren. Het Rekenhof heeft in zijn rapport ook bedenkingen bij de budgettaire trajecten in de zorgsector, voor onderzoek en ontwikkeling en voor de toekomstige klimaatmaatregelen.

Rekeningenrapport over 2019
Documents