Rekeningenrapport over 2018

Nederlandse kamer van 25 juni 2019

Het Rekenhof heeft zijn controlerapport over de algemene en geconsolideerde rekeningen 2018 van de Vlaamse overheid aan het Vlaams Parlement bezorgd. De Vlaamse overheid kon een beter resultaat dan begroot tonen. De Vlaamse rekeningen bevatten echter ook dit jaar een aantal pijnpunten die het Rekenhof al jaren herhaalt en de Vlaamse Regering verstrekt nog altijd te weinig inhoudelijke informatie bij de gerapporteerde cijfers.

Rekeningenrapport over 2018
Documents