Rekeningenrapport over 2017

Nederlandse kamer van 27 juni 2018

Het Rekenhof heeft zijn controlerapport over de algemene en geconsolideerde rekeningen 2017 van de Vlaamse overheid aan het Vlaams Parlement bezorgd. Die rekeningen bevatten een aantal pijnpunten die het Rekenhof al jaren herhaalt. Het Rekenhof vindt ook dat de Vlaamse Regering nog altijd te weinig inhoudelijke informatie verstrekt bij de gerapporteerde cijfers.

Rekeningenrapport over 2017
Documents