Rekeningenrapport over 2016

Nederlandse kamer van 30 juni 2017

Het Rekenhof heeft op 30 juni 2017 in een rekeningenrapport zijn opmerkingen aan het Vlaams Parlement medegedeeld over de algemene rekeningen waarmee de Vlaamse overheid rekenschap heeft afgelegd over haar algemene boekhouding en begrotingsboekhouding in 2016. Het heeft tevens de ESR-consolidatie onderzocht die de Vlaamse overheid in de bredere Europese context heeft opgemaakt. Het Rekenhof concludeerde dat de algemene rekening op een aantal punten beter was dan die van vorig jaar, maar dat nog tal van tekortkomingen het getrouw beeld van de begrotings- en bedrijfseconomische rekeningen vertekenen. Een pijnpunt is, net als vorig jaar, het gebrek aan toelichtingen over de verstrekte cijfergegevens en over de aanwending van de begrotingskredieten en het daarmee uitgevoerde beleid.

Rekeningenrapport over 2016
Documents